Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawid

Uchwała Nr XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3