Uchwała XXXII/314/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawi

Uchwała XXXII/314/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybui zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3