Uchwała XXXIV/329/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.

Uchwała XXXIV/329/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014.