Uchwała III/13/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.

Uchwała III/13/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015.