Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/1/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.