Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr I/2/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Kramsk.