Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Uchwała Nr I/3/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.