Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.

Uchwała Nr I/6/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 01 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy.