Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/7/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kramsk.