Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.