Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Załącznik nr 1.

Uzasadnienie do uchwały.