Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Uchwała Nr III/10/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.