Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatne

Uchwała Nr III/14/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.