Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.

Uchwała Nr III/15/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie nadania nazwy ulicy w Rudzicy.