Uchwała Nr LXIII/390/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2015, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województw

Uchwała Nr LXIII/390/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie, w roku 2015, budowy dróg dojazdowych ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych.