Uchwała Nr LXIII/391/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążek.

Uchwała Nr LXIII/391/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości położonych w miejscowości Drążek.