UCHWAŁA NR XL/365/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna,

UCHWAŁA NR XL/365/14 RADY GMINY KRAMSK z dnia 15 lipca 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.

Załącznik nr 1.