Uchwała Nr XL/367/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XL/367/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kramsk.