Uchwała Nr XLI/369/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wola Podłężna.

Uchwała Nr XLI/369/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie nabycia nieruchomości  gruntowych położonych w miejscowości  Wola Podłężna.