Uchwała nr XLI/371/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała nr XLI/371/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.