Uchwała nr XLI/372/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr XXXIV/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozlic

Uchwała nr XLI/372/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kramsk nr XXXIV/327/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na rzecz przedszkoli i szkół niepublicznych  oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.