Uchwała Nr XLI/373/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany

Uchwała Nr XLI/373/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/272/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kramsk.