Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/273/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opra

Uchwała Nr XLI/374/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXVII/273/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 5236/1 położonej w obrębie Grąblin.