Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komun

Uchwała Nr XLI/375/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie za 2013 rok.