Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Bruna

Uchwała Nr XLII/377/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie powołania komisji opiniującej treść ugód zawieranych pomiędzy Gminą Kramsk, a Zarządem PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.