Uchwała Nr XLII/378/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kramsk.

Uchwała Nr XLII/378/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 września 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kramsk.