Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.

Uchwała Nr XLIII/381/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie klasy sportowej w Publicznym Gimnazjum im. Ireny Sendler w Kramsku.