Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Inte

Uchwała Nr XLIII/383/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Stowarzyszenia „Szkoła Twórczej Integracji w Milinie” na uchwałę Nr  XXXIV/327/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.