Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/385/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.