Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XLIII/386/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014r. w sprawie opłaty targowej na rok 2015, określenia inkasentów i wysokości  wynagrodzenia za inkaso.