Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.

Uchwała Nr XLIII/387/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015.