Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miej

Uchwała Nr XLIII/388/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Rudzicy, gmina Kramsk.