Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w

Uchwała Nr XLIII/389/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w miejscowości Wola Podłężna, gmina Kramsk.