Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Uchwała Nr XLIII/392/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym  w Kramsku przy ul. Wojska Polskiego 7.