Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych ora

Uchwała Nr XLIII/393/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o wysokości ceny za odzysk i unieszkodliwianie 1 tony zmieszanych odpadów komunalnych oraz ceny za odpady komunalne niewymienione w innych grupach na rok 2015.