Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/321/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbio

Uchwała Nr XLIII/394/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/321/13 z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kramsk.