Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Uchwała Nr XXXIX/362/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.