Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.

Uchwała Nr XXXIX/363/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kramsk.