Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXIX/364/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione posiłki.