Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krams

Uchwała Nr XXXV/330/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kramsk, zabudowanej budynkiem usługowym, położonym  w Kramsku przy ul. Wojska Polskiego 7.