Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.

Uchwała Nr XXXV/331/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego.