Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk "Pomoc gmin

Uchwała Nr XXXV/332/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Kramsk "Pomoc gminy w zakresie dożywiania"  na lata 2014-2020.