Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Uchwała Nr XXXV/333/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione posiłki.