Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.

Uchwała Nr XXXV/335/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu.