Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.

Uchwała Nr XXXV/336/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Koninie.