Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kramsk na lata 2014 - 2024.

Załacznik nr 1.

Objaśnienia do uchwały.

Uchwała RIO.