Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 rokU w sprawie budżetu na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXV/338/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 stycznia 2014 rokU w sprawie budżetu na 2014 rok.

Załacznik nr 1 plan dochodów.

Załacznik nr 2 plan wydatków.

Załacznik nr 3 plan wydatków majątkowych.

Załacznik nr 4 przychody i rozchody.

Załacznik nr 5 dotacje.

Załacznik nr 6 opłaty i kary.

Załacznik nr 7 dochody zlecone.

Objaśnienia.