Uchwała Nr XXXVI/339/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i

Uchwała Nr XXXVI/339/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Konin na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem Alkoholowym i Przemocą w Koninie.