Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok.

Wydatki majątkowe.

Dotacje.

Uzasadnienie.