Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa),

Uchwała Nr XXXVI/341/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 lutego 2014 roku w sprawie ustalania liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kramsk.